MBT สร้างสวนผักเพื่อการเรียนรู้

20/06/2024

ท่านผู้บริหารได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม "สร้างสวนผักเพื่อการเรียนรู้ " ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา เพื่อให้น้องๆได้รู้จักการปลูกผักกินเองภายในครัวเรือน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การทำน้ำหมักต่างๆ จนวิธีการติดตั้งมุ้งแปลงผักของMBT เป็นต้น ทำให้น้องๆรักในการปลูกเอง กินเอง ช่วยส่งเสริมการบริโภคผักสะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ และช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างดีด้วย

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ที่ให้เราจัดกิจกรรม มา ณ ที่นี้ด้วย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

1เปิดกิจกรรม
2แบ่งกลุ่มทำน้ำหมัก
3กลุ่มน้ำหมักจากนม
4เริ่มลงดิน
5หยอดเมล็ด
6รูปหมู่