MBT - Service

The First Mobile Rollforming Container


Mobile Rollforming Container
Mobile Rollforming Container

เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ออกแบบ และพัฒนา Mobile Rollforming Container "เครื่องรีดขึ้นรูปลอนหลังคาเหล็กชนิดเคลื่อนที่ในตู้คอนเทนเนอร์"
ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้บริการผลิตแผ่นหลังคาเหล็กจากโรงงาน หรือหน่วยงานก่อสร้าง On-Site

* Time Saving ประหยัดเวลา Set Up เครื่องด้วยเวลาเพียง 1 ชม. และใช้เทคโนโลยีปรับระดับด้วยระบบ ไฮโดรลิก
* ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Minized Space สามารถทำงานได้ทุกสภาพพื้นที่

work

Excellent Design Program

MBT ได้มุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การออกแบบ การคำนวณทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างได้อย่างแม่นยำ โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัยสูง

production
production

production