8 เมษายน 2567 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์

5/04/2024

ประกาศเนื่องในวันที่ 8 เมษายน 2567 ทางบริษัทฯ ได้มีจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสืบสานขณบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงานของไทยเรา จึงต้องขออภัยลูกค้าทุกท่าน ในวันที่ดังกล่าว อาจส่งผลต่อการให้บริการล่าช้า

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

d648b3af