คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก SME ดีเด่น

23/08/2023

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2566 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดีเด่นประจำปี2566 ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อตรวจสอบและพิจารณาผลในการประกวด SME ดีเด่น เข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 และรอการประกาศผลรางวัล ทั้งนี้บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

feb11d1d
6009251a
e96f29ab
e427357d
9472d975
72d585f9