โครงการ : โรงงานผลิตลวดเหล็ก

14/09/2023

ประเภทงาน : Roof&Wall สเปค: M-LOCK 700-40 AL 0.47 mm.AZ-150 พื้นที่ : 20,273ตร.ม.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

c074d5bb
4e05a4c3
451d9887
c2285d02
9a149d7c
1b4eae47