กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร

26/09/2023

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญพนักงานทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงงาน นิมนต์พระภิษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

411b57a9
1189f054
3acc2983
886982ad
ca57eace
88929b3d