www.metalbuildingthai.com

 

 
   แผ่นใส SKYLIGHT
แผ่นใส โปร่งแสง หลังคาโปร่งแสงให้แสงธรรมชาติ  

กระเบื้องโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส  แผ่นใส สกายไลท์ ดีไลท์

 

• ความคุ้มค่าและลดการใช้พลังงาน:
การใช้ประโยชน์แสงสว่างจากธรรมชาติในเวลากลางวัน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายด้านบำรุงรักษา หลอดไฟฟ้า รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้ พลังงานเกินความจำเป็น

 

• กิจกรรมภายใน:
ความสว่างที่เหมาะสมต่อการทำงานของบุคลากรภายใน อาคารในกิจกรรมแต่ละประเภท ที่อาจส่งผลโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพและผลิตผลของการทำงาน

 

• ปริมาณความร้อน:
การลดความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาภายในอาคาร จะช่วยให้ เกิดบรรยากาศที่ดีภายในอาคารให้แก่พนักงานและ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการทำงานเครื่องจักร พร้อมทั้งช่วย ลดค่าใช้จ่ายกรณีอาคารที่มีระบบปรับอากาศ

 

• การระบายอากาศ:
สำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการการระบายอากาศ ที่ดีปลอดโปร่งและเพิ่มความสว่างภายใน โดยใช้ร่วมกับ บานเกร็ดเมทัลชีทในทุกส่วนของอาคาร โดยทุกผลิตภัณฑ์ มีขนาดที่เข้ากันได้กับทุกรูปลอนของเมทัลชีททุกประเภท
 
 
ข้อดีของการติดตั้งแผ่นใส

1. ประหยัดค่าไฟฟ้า (Energy Saving)
2. ได้ใช้แสงธรรมชาติ (Natural Light)
3. แสงกระจายอย่างทั่วถึงภายในอาคาร(Evenly Diffuse Light into Building) แสงจะไม่ส่องลงมาที่พื้นเป็นจุด หรือ หย่อมๆ
4. ลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร (Reduces Heat Transmission Into Building)
5. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวอาคาร (Saving Cost of Building Maintenance)
6. เพิ่มความคุ้มค่าของการลงทุน (More Value for Money)
7. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของการทำงานเนื่องจากแสงไม่เพียงพอ (Lower Work Accident Due to in Adequate Iluminance)
8. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างวันให้กับผู้ปฏิบัติงานใน อาคาร(Improve Day-Time Work Efficiency for  Staffs)
9. มีใบรับประกันเชื่อถือได้ (Reliable Warranty)

บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 201 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร: 038-311-007,038-321-683 โทรสาร:038-312-560 Email: ampaic@metalbuildingthai.com