Service

  บริการพิเศษ ON SITE :

      ปกติการขนส่งแผ่นหลังคาจะขนส่งได้ไม่เกินขนาดความยาว 24 เมตร ด้วยเหตุนี้สำหรับลูกค้าที่มีงานโครงการขนาดใหญ่ และมีความต้องการติดตั้งแผ่นหลังคาขนาดความยาวเกินกว่า 24 เมตร เพื่อลดรอยต่อแผ่น ป้องกันการรั่วซึม และประสงค์ความรวดเร็วในการติดตั้ง ทางบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยติดตั้งหลังคาเหล็ก M-Lock700 ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเครื่องรีดลอนที่มีความทันสมัยที่สุดถึงหน่วยงาน ประกอบด้วยคุณสมบัติพิเศษของรถ Mobile Roofing Mill ทำให้ไม่เสียเวลาการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมที่ site งาน สามารถเดินเครื่องและทำงานได้ หลังจากการปรับระดับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น

      ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการด้วยเครื่องรีดลอนของบริษัทฯ คือ ลดระยะเวลาทำงานลงได้มาก สามารถทำการผลิตแผ่นหลังคาได้รวดเร็ว มีกำลังผลิตสูงสุดถึง 3,000 – 4,000 ตารางเมตรต่อวัน (ระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง) ด้วยการใช้ ระบบ computer ควบคุมจึงสามารถผลิตด้วยความแม่นยำและทรงประสิทธิภาพ จึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและความคลาดเคลื่อนของแผ่นหลังคา

 

  บริการชั้นเลิศของบริษัทฯ ครอบคลุมไปถึงการให้บริการก่อนเข้าทำการรีดลอนหลังคาที่หน้างาน โดยจัดทำ :

1) ตรวจสอบพื้นที่ในการรีดลอนหลังคา เพื่อวางรถ Mobile Roofing Mill ซึ่งใช้พื้นที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร
2) ดูแลเรื่องการต่อไฟฟ้าให้สะดวกแก่การต่อไฟมาใช้งานและมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีระยะห่างจากรถ Mobile Roofing Mill ประมาณ 30-40 เมตร โดยทำเป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส
3) จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บแผ่นผลิตภัณฑ์เมื่อรีดเสร็จแล้ว ให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกกับการขนย้ายแผ่นหลังคาที่จะนำไปใช้ในการติดตั้ง ให้มีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับความยาวของหลังคา

 

 

 

 

 

บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 201 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร: 038-311-007,038-321-683 โทรสาร:038-312-560 Email: ampaic@metalbuildingthai.com