www.metalbuildingthai.com

 

 
   SCREW

สกรูสำหรับติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท

 
ขนาดสกรูใช้ยิงแผ่นเมทัลชีท

ตาราง: สกรูสำหรับติดตั้งหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

APPLICATION
สำหรับเจาะเหล็ก
สำหรับเจาะไม้เนื้อแข็ง
หนา < 3.5 มม.
หนา < 6.0 มม.
หนา < 12.5 มม.

CREST

FIXING

A3T 12-11x50 DGS

A3T 12-11x60 DGS

 

 

A3 12-14x50 DGS

A3 12-14x55 DGS

A3 12-14x60 DGS

AST5 12-14x50 DGS

AST5 12-14x65 DGS

VALLEY

FIXING

A3T 10-12x25 HxW

A3 10-16x16 DGS

A3 10-16x19 DGS

A3 12-14x20 DGS

A3 12-14x30 DGS

AST5 12-24x32 HxW

CLIP

FIXING

 

A3 10-16x46 WAF

A3 10-16x22 WAF

A3 10-24x16 WAF

A3 10-24x22 WAF

AST5 12-24x32 WAF

MEMBER

FIXING

 

A3 10-16x16 HWF

A3S 12-14x20 HWF  
STITCHING  

A3 12-15x20 HxW

   
           

 

การเลือกขนาด สกรูสำหรับยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีท

สกรูยาวใช้สำหรับหลังคาสกรูสั้นใช้ยิง แผ่นปิดครอบ แผ่นฝาผนัง

  1. ต้องเป็นสกรูที่เหมาะสำหรับงานยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นเหล็ก อย่างไรก็ตามอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแปร่วมด้วย ว่าเป็นไม้ หรือเป็นเหล็ก  หากว่าแปเป็นไม้อาจจะต้องหาสกรูที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งยิงไม ้และยิงแผ่นเหล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน  โดยทั่วไปแปเหล็กจะใช้สกรูที่มีเกลียวละเอียดหรือถี่
  2. วัสดุที่ใช้ทำสกรูต้องเป็นวัสดุเกรดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดสนิมได้ อันจะเป็นตัวนำให้เมทัลชีทเกิดสนิมได้ในบริเวณรอยยิง
  3. ใช้สกรูยาว สำหรับยิงสันลอนสำหรับแผ่นเมทัลชีทที่ใช้ในงานปูหลังคา ควรเลือกให้เหมาะสมกับ ความสูงของลอนเมทัลชีทและ ประเภทของแปที่ใช้
  4. นิยมใช้สกรูสั้น ในการยิงแผ่นครอบ และสำหรับการยิงท้องลอนของแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่ใช้ปูผนังด้านข้าง
  5. สามารถเลือกใช้สกรูยิงแผ่นครอบ ที่มีขนาดสั้นและอ้วนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยึดแผ่นครอบ กับแผ่นหลังคา ที่อยู่ด้านล่าวงไว้ด้วยกันได้ดีขึ้น หรือใช้สกรูในลักษณะนี้ ช่วยในการเย็บแผ่น

บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 201 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร: 038-311-007,038-321-683 โทรสาร:038-312-560 Email: ampaic@metalbuildingthai.com