METAL BUILDING
Outting

ซ้อมดับเพลิง

บริษัท เมทัล บิวล์ดิง(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิงขึ้น เพื่อให้ทราบถึงการป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากร สถานีดับเพลิงเมืองศรีราชา

15 ธันวาคม 2559