ข่าว แผ่นหลังคาเหล็ก หลังคาเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท แปรเหล็ก ราคาหลังคาเมทัลชีท

 

 
   อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทางบริษัท เมทัล บิวล์ดิง(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงาน ในบริษัทฯ เพื่อให้รู้ถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง โดยทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิง เมืองศรีราชา มาให้ความรู้ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

>
       

 

  

บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 201 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร: 038-311-007,038-321-683 โทรสาร:038-312-560 Email: ampaic@metalbuildingthai.com